naše služby

Konzultace

O konzultační činnost v naší společnosti se stará tým vysoce kvalifikovaných odborníků a každý potencionální zákazník má možnost tuto službu zdarma využít.

V současné době nemá žádný výrobce či dodavatel zařízení výsadní postavení ve společnosti KAVE Bau s.r.o., proto zásadně uplatňujeme návrh technického řešení, který respektuje pouze konkrétní požadavky a výhrady každého zákazníka.

Zpracování nabídky

Cenové nabídky jsou zpracovány dle zadávací dokumentace zadavatele veřejné zakázky.

Nabídky jsou nejčastěji kompletovány podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Popřípadě se může také jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu.

Realizace

Pro zaručení kvalitní přípravy, koordinace, zásobování a vedení stavby uplatňují pracovníci naší společnosti jednotný organizovaný způsob práce.

Spokojenost našich klientů je pro nás nejdůležitější, proto se v první řadě zaobíráme na průběžnou kontrolu časového a finančního způsobu práce a jejich kvalitní provedení. Stavbyvedoucí, kteří se starají o správný průběh jednotlivých staveb, jsou velice kvalifikovaní a v tomto směru mají dlouholeté zkušenosti.

Pro zlepšení provedení práce klade KAVE Bau s.r.o. vysoký důraz na kvalitu materiálu a strojního zařízení. Naše společnost používá k realizaci činností vlastních kapacit z oboru stavební výroby a technologických montáží.

V některých částech stavebních zakázek dochází ke kooperaci s našimi renomovanými dodavateli, a to v prví řadě v oboru speciálních a velkoobjemových zemních prací, zlepšování a stabilizace zemin, provádění ložných vrstev a krytů vozovek či v oblasti bezvýkopových technologií, atd.

Jsme specialisté na

vodohospodářské STAVBY

INŽENÝRSKÉ STAVBY

DOPRAVNÍ STAVBY

ZEMNÍ PRÁCE A DEMOLICE

rychlý kontakt

Kave Bau s.r.o.

+420 466 610 149

info@kavebau.cz

K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice V

241 35 658

CZ24135658

ČSOB, a.s. 277430396/0300

kyy4jtu